În principiu, orice obiectiv profesional poate fi abordat prin coaching, cu excepția situațiilor în care:

 1. există un sponsor al serviciilor de coaching (compania angajatoare) și acesta are un obiectiv obiectiv diferit față de cel comunicat de clientul final;

 2. clientul nu are nevoie de coaching ci de terapie, consultanță sau mentoring:

  • terapie – care rezolvă disfuncționalități psihice venind din trecut

  • mentoring – care îți oferă sfaturi de carieră de la oameni care au avut un anumit parcus profesional pe care te interesează să-l urmezi

  • consultanță – care îți oferă soluții și metodologii de rezolvare a unor obiective profesionale mai largi

 3. clientul nu este interesat de coaching pentru că:

  • nu crede că își poate schimba comportamente și nu poate obține rezultate (este antrenat să își observe mai degrabă neputințele)

  • nu crede că poate avea un minim control asupra aspectelor vieții lui (este adeptul destinului implacabil)

  • nu are practica învățării și antrenamentului psiho-emoțional și comportamental disciplinat pentru achiziția de abilități

Dacă aceste condiții sunt validate următoarele sunt posibilitățile.

Obiective profesionale posibile în coaching

 • Abilități de prezentare: dezvoltarea abilităților de a comunica (verbal, paraverbal și non-verbal) în fața unui public într-un mod convingător, de a structura prezentarea pentru maxim impact

 • Asertivitatea: dezvoltarea abilității de a spune NU în fața unor situații, oameni sau relații și de a CERE realizarea unor sarcini, într-un mod ferm și non-agresiv

 • Colaborare: dezvoltarea capacității de a gândi și acționa cu un mindset bazat pe “NOI”, nu pe “EU” versus “CEILALȚI” sau “EU” cu “CEILALȚI”

 • Managementul conflictelor: dezvoltarea abilității de a media rezolvarea unor conflicte și de a facilita buna înțelegere s1i respectul

 • Managementul clienților: dezvoltarea abilității de a realiza sarcinile pornind de la specificul și nevoile clientului (extern sau intern), de a administra un portofoliu de relații cu clienți sau furnizori

 • Luarea deciziilor: capacitatea de a analiza informații s1i date și de a trage concluzii sintetice, de a decide și implementa decizii rapid și fără riscuri

 • Delegare: capacitatea de a aloca sarcini în funcție de competențele tehnice, încărcarea preexistentă și de a scăpa de sindromul “le fac eu pe toate”

 • Motivarea membrilor echipei: dezvoltarea abilității de a identifica valorile și nevoile fundamentale ale membrilor echipei și de a crea cadrul în care aceștia să se auto-motiveze în mod sustenabil

 • Inteligența emoțională: dezvoltarea înțelegerii emoțiilor proprii și ale celorlalți și a capacității de a folosi informațiile transmise de emoții pentru optimizarea muncii și rezultatelor

 • Furnizarea de feedback/ feedforward : dezvoltarea abilității de a da feedback asupra rezultatelor și comportamentului și de a nu judeca persoana, și de a cere soluții pentru viitor (feedforward)

 • Managementul performanței: formarea abilităților de a lucra cu cei mai performanți oameni ai unei echipe și de a antrena performanța proprie pe termen lung

 • Rezolvarea problemelor: dezvoltarea gândirii critice și a modelelor mentale optime de analiză, sinteză și creativitate în rezolvarea de probleme, a capacității de a pune întrebările potrivite pentru a rezolva o problemă

 • Planificare strategică: capacitatea de a gândi strategic, de a vedea lucrurile în perspectivă (temporală, spațială și a resurselor disponibile)

 • Managementul stresului și reziliență: dezvoltarea abilităților de a face față și a normaliza stresul, de a folosi resurse de training autogen pentru eliminarea factorilor stresori și de a întări reziliența proprie

 • Construirea unei echipe: abilitatea de a recruta, intervieva, angaja, evalua oamenii potriviți pentru anumite funcțiuni și roluri, abilitatea de a pune oamenii potriviți la locul potrivit și de a facilita gândirea de echipă performantă

 • Gestionarea timpului: dezvoltarea abilităților de prioritizare în funcție de criterii determinante

 • Echilibrul viață personală și profesie: abilitatea de a restabili permanent echilibrul denaturat involuntar și inconștient prin asumarea sau acceptarea unor sarcini suplimentare

 • Inovație: dezvoltarea capacității de a oferi soluții noi, originale și eficiente pentru probleme reale.

 • Promovarea sau găsirea unui loc nou de muncă: pregătirea pentru interviu sau pentru discuții de evaluare, identificarea oportunităților de antreprenoriat în paralel sau alternativ la un loc de muncă

Te invit și pe tine la o primă discuție în care să explorăm ce obiectiv profesional ai.