Cum să ții echipa unită și să faceți performanță.

Cui este dedicat acest program?

Este dedicat echipelor, inclusiv și mai ales celor de management, care urmăresc dezvoltarea unei performanțe și unor rezultate excepționale chiar pe timp de criză și în condiții de lucru hibrid (acasă/ serviciu).

Ce rezolvă acest program?

Programul satisface acest lucru prin identificarea misiunii echipei, a viziunii referitoare la felul optim de lucru împreună, a strategiilor creative pentru a realiza această viziune și prin alinierea comportamentală constantă dintre aceste trei elemente în viața echipei. Programul se bazează pe un audit 360 inițial și unul final al valorilor echipei și pe tehnici de coaching de echipă pentru identificarea, implementarea și monitorizarea strategiilor și a planurilor de acțiune.

Diferența dintre rostul unei activități și rezultatele dorite în urma ei generează o tensiune creatoare asupra mijloacelor și strategiilor posibile.

Ce este inclus

  1. 2 x Audit Intern 360 al valorilor echipei (inițial & final)
  2. 10 ore de coaching profesionist de echipă pentru identificarea misiunii, viziunii, strategiilor, barierelor și planului de acțiuni
  3. Auto-monitorizarea barierelor pentru înțelegerea valorilor și comportamentelor limitative
  4. Înregistrarea video a sesiunilor de coaching pentru analize ulterioare
  5. Resurse suplimentare de studiu, relevante pentru performanța în echipă
  6. Monitorizarea implementării planului de acțiuni

Structură

Etapa 1: Auditul Intern al Valorilor Echipei.

După contractarea formală și informală a procesului de transformare, primul pas este un audit profesionist 360, cu un instrument internațional certificat și considerat golden standard, al celor trei perspective ale valorilor/ culturii echipei: valorile membrilor, valorile echipei observate de membri și valorile dorite de membrii echipei pentru echipă.

Detalii: 1 săptămână, Instrument LTVA (Leadership Team Values Assessment – Richard Barrett Values Centre)

Etapa 2. Situația prezentă

Pe baza auditului valorilor, membrii echipei încep un dialog în jurul situației prezente, istoricului care a generat nivelul actual al performanței în echipă și posibilitățile viitoare.

Detalii: 1.5 ore de coaching de echipă și facilitare, cu prezentarea raportului de audit al valorilor/ culturii existente a echipei.

Etapa 3. Misiunea și Barierele Funcționării Optime.

Pe baza auditului valorilor limitative observate în echipă și a tiparelor de acțiune apărute în procesul de audit și din observațiile anterioare ale coach-ului, echipa identifică:

  • motivația de a fi/ rostul/ De Ce-ul?
  • interferențele/ dezalinierile care împiedică misiunea

și monitorizează o perioadă felul în care perpetuează interferențe blocante în procesul îndeplinirii misiunii.

Detalii: 1.5 ore de coaching de echipă + Automonitorizare timp de 1 săptămână (sau o altă perioadă relevantă pentru funcționarea echipei)

Etapa 4. Viziunea și Obiectivele.

Pe baza auditului valorilor cerute de către membrii echipei aceasta identifică Viziunea (Obiectivele, Scopurile, „Ce”-ul?) către care vrea să se îndrepte și Obiectivele/ proiectele prin îndeplinirea cărora viziunea este împlinită. Aici este vorba despre obiectivele și viziunea privitoare la funcționarea performantă a echipei, nu la cele referitoare la realizările echipei/ companiei.

Detalii: 1.5 ore de coaching de echipă

Etapa 5. Strategiile și Planul de Acțiuni.

Echipa găsește Strategii și Planul de Acțiuni (Mijloace, „Cum”-uri) pentru acoperirea “distanței” dintre misiune și viziune, ținând cont de barierele identificate.

Detalii: 1.5 ore de coaching de echipă

Etapa 6. Acțiune și Antrenament.

Echipa trece la acțiune aplicând strategiile și planurile de acțiune, monitorizând constant apropierea de viziune, îndeplinirea misiunii și învățarea din experiența proprie, identificând creativ noi tactici de acțiune pe parcurs.

Detalii: 3 sesiuni bi-lunare de căte 1 oră de coaching de echipă, în regim de follow-up.

Etapa 7. Audit intern final

Finalizarea programului se face printr-o re-evaluare, finală, a celor trei perspective ale valorilor echipei, pentru evidențierea evoluției.

Detalii: 1 săptămână, Instrument LTVA (Leadership Team Values Assessment – Richard Barrett Values Centre) + o sesiune finală de coaching de echipă pentru prezentarea transformărilor culturale, identificarea unor acțiuni posibile noi și celebrare.

Detalii

Coach-ul participă activ în toate cele șapte etape ajutând echipa să-și înțeleagă dinamica, să extragă maximul de impact util din fiecare dintre etape și să-și atingă viziunea.

Buget

1.800 EUR / 9.000 RON (+TVA), inclusiv costul auditului inițial și final al valorilor

Durată

3,5 luni, 10 ore de coaching de echipă

Opțiuni

Programul Busola Echipei poate fi completat la nivel individual, pentru unii sau toți membrii echipei cu programe dedicate de coaching individual Busola Liderului.

Vă invit să intrăm în dialog

Contactați-mă pentru a începe dialogul despre posibilitatea de a lucra împreună. Puteți face acest lucru direct la 0723326970, la adresa de email bragadireanugeorge@gmail.com sau alegând direct o zi și o oră la care să ne vedem pe Zoom 30′, cu ajutorul programatorului de mai jos.

Un gând despre „Busola Echipei – Program de Coaching de Echipă

Comentariile nu închise.